Konkurs Dotacji: "Wzornictwo w MŚP"

Konkurs "Wzornictwo w MŚP" oferuje unikalną możliwość zdobycia dofinansowania na przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie. To doskonała okazja, aby zwiększyć atrakcyjność Twoich produktów i poprawić pozycję rynkową Twojej firmy.

Terminy, które musisz znać:

Ogłoszenie konkursu: 16 kwietnia 2024

Start składania wniosków: 7 maja 2024

Koniec przyjmowania wniosków: 2 lipca 2024

Co oferuje?

Możliwość uzyskania dofinansowania do 3 000 000 PLN, które pokryje aż do 85% wartości projektu! Wkład własny to zaledwie 15% całkowitych kosztów.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej.

tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Komponent doradczy: Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przez doświadczonego projektanta.

Komponent wdrożeniowy: Wdrożenie strategii wzorniczej, czyli konkretne działania prowadzące do wprowadzenia innowacji na rynek z pomocą projektanta.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.

Wdrożenie strategii wzorniczej, czyli realizację działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Strategia wzornicza musi być załączona do wniosku o dofinansowanie.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

Usługi doradcze związane z audytem wzorniczym i opracowaniem strategii wzorniczej.

Usługi doradcze niezbędne do wdrożenia strategii wzorniczej.

Nabycie środków trwałych (poza nieruchomościami).

Nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje, know-how.

Koszty robót i materiałów budowlanych bezpośrednio związanych z instalacją maszyn i urządzeń (do 10% wartości środków trwałych).

Koszty usług szkoleniowych.

Koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Okres realizacji projektu:

Projekt powinien rozpocząć się nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie i zakończyć nie później niż do 31 grudnia 2027 roku. Rozpoczęcie prac nad projektem nie obejmuje poniesienia kosztów usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego oraz opracowaniem strategii wzorniczej.

Aby dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU